Absolventský koncert Lady Myslikovjanové

27.04.2011 13:40

Dne 26. dubna 2011 proběhne v aule Ostravské univerzity absolventský koncert Lady Myslikovjanové, která na Ostravské univerzitě končí bakalářské studium (fakulta umění) ve hře na klavír u Mgr. Xenie Hranické. Koncert začíná v 17 30 a zazní zde skladby L. V. Beethovena, C. Debussyho a J. Brahmse. Tato mladá nadaná klavíristka v současnosti působí na naší škole. Přejeme jí do dalšího studia hodně elánu, vůle a radosti z hudby.

—————

Zpět