Pocta Mozartovi

28.11.2011 08:21

Dne 30. listopadu proběhne v sále školy první ze dvou plánovaných koncertů na téma W. A. Mozart. (nar. 27. 1. 1756 - 5. 12. 1791)

Zážitky posluchačů (i diváků) budou umocněny diaprojekcí a jinými překvapeními. Koncertem vás bude zasvěceným slovem provázet p. uč. Iva Kubíková. Těšíme se na hojnou účast.

—————

Zpět