Intenzivní kurz Hra na klavír pro dospělé

04.04.2014 11:06

ZUŠ dr. Leoše Janáčka ve spolupráci s Art Vítkovice z.s. nabízí od dubna 2014 nový studijní program vhodný zejména pro studenty pedagogických oborů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základní školy.

Tento program je rozplánován na 20 vyučovacích hodin, během kterých se student naučí základy hry na klavír včetně elementární improvizace na základě akordických značek. Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni doprovázet lidové písně a vytvářet k nim také krátké předehry a dohry.

Výuka hry na klavír je úzce propojena s výukou hudební teorie, takže je vhodná také k přípravě na zkoušku z hudební teorie. Studenti mají k dispozici materiály v elektronické podobě, kde se probírané jevy vysvětlují v návaznosti na studované písně. Součástí výuky jsou korespondenční úkoly, díky nimž si student může ověřit pochopení látky.

Během výuky, která probíhá ve dvojicích, jsou rovněž využívány pracovní nahrávky studovaných písniček a studenti mají také možnost zahrát před přátelsky naladěným publikem na závěrečním koncertu.

Informační materiál ke stažení k tomuto kurzu najdete v sekce Informace.

—————

Zpět