Školné pro školní rok 2015/2016 bude 1400 Kč za jedno pololetí.

 

Školné pro PHV (přípravná hudební výchova) bude 800 Kč za jedno pololetí

 

Studium pro dospělé - 5000 Kč za jedno pololetí