Soutěže ZUŠ 2017

Pro školní rok 2016|2017 byla vyhlášena soutěž pro tyto studijní obory: Hra na klavír, Hra na smyčcové nástroje, Hra na kytaru, Soutěžní přehlídka dechových a žesťových orchestrů.

Za naši školu postoupilo do okresního kola šest houslistů (p.uč. Iva Kubíková) a jeden kytarista (p.uč. Dagmar Kantorová)

Do krajského kola postoupili tři houslisté a kytarista.


Soutěže ZUŠ 2015

Soutěže ZUŠ pro rok 2015 byly vypsány v těchto oborech: Sólový a komorní zpěv, Hra na dechové nástroje, Hra na lidové nástroje a soubory lidových nástrojů.

Do krajského kola soutěže postoupily 3 cimbálové muziky a soutěžící na sólový cimbál. Dále pak dva žáci pěveckého oddělení a dva žáci z oddělení dechových nástrojů.

V krajském kole jeden hráč dechového oddělení zvítězil, druhý obsadil třetí místo.

Pěvecké oddělení: v krajském kole dvě druhá místa.

Hráčka na sólový cimbál: třetí místo

Cimbálové muziky: jedno druhé místo a dvě první místa v krajském kole.

Ústřední kolo cimbálových muzik: dvě první místa.

V tmto školním roce jsme dosáhli velmi dobrých soutěžních výsledků. V oboru Hra na lidové nástroje je naše škola dokonce nejúspěšnější školou v Moravskoslezském kraji, celostátně pak za ZUŠ Smetany v Brně na druhém místě.


Mezinárodní Duškova soutěž hudební mládeže ve zpěvu - Praha 2014

Svěřenec p. uč. Evy Wojaczkové Adam Grygar získal ve své kategorii na této významné soutěži 1. místo. Gratulujeme k tomuto skvělému úspěchu.

 


Soutěže ZUŠ 2014

Letošní soutěž ZUŠ byla vypsána pro obory "Hra na smyčcové nástroje", "Hra na klavír" a "Hra na kytaru". Ve všech těchto oborech máme své zástupce. Do kola okresního postoupilo osum žáků, do kola krajského pak čtyři žáci. Tři houslisté a jeden kytarista. Do kola ústředního postoupil jeden žák. Výsledky soutěží najdete v rubrice "Průběžné výsledky soutěží".


Mezinárodní Pěvecká soutěž OLOMOUC 2013

Na X. ročníku Pěvecké soutěže Olomouc 2013 získal 3. místo zástupce naší školy Adam Grygar ze třídy p. uč. Evy Wojaczkové.

Soutěž byla dvoukolová a v obou kolech Adam předvedl spolehlivý a vyzrálý výkon, jeho sytý a barevný hlas si podmanil všechny posluchače.  Skvělým způsobem doprovázela Mgr. Ivana Hotárková. Děkujeme za příkladnou reprezentaci ZUŠ O.-Vítkovice.


Soutěže ZUŠ 2013

 

V okresním kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů jsme měli dva soubory. Duo saxofonů a kvartet zobcových fléten (p. uč. Dušan Hyvnar). Oba soubory skončily ve svých kategoriích na třetím místě a dále v soutěži nepokračují.


Soutěže ZUŠ 2012

V současnosti probíhají kola soutěží ZUŠ v určených hudebních oborech. Jak si vedou zástupci naší školy, můžete posoudit v podrubrice

"Průběžné výsledky soutěží"


Podle výsledkové listiny letošních soutěží ZUŠ v daných oborech je naprosto zřejmé, že nejvyšší mety dosáhli hráči na lidové nástroje, tedy cimbálová muzika SKŘIPCI a její sólový cimbálista. Zvláštní ocenění jako primáš obdržel od poroty také Adam Machač.

V ústředním kole soutěže v Jihomoravském Mikulově získala naše vynikající cimbálová muzika SKŘIPCI v přetěžké konkurenci devíti kapel 1. místo a její cimbálista Jiří Machač ml. ve hře na sólový cimbál skvělé 2. místo. (za doprovodu p. uč. Lady Myslikovjanové)

Atmosféra celé soutěže, rozložená do dvou náročných dnů byla skvělá. Stylové a důstojné prostředí sálů zámku v Mikulově umocňovalo nezapomenutelné dojmy jak posluchačů, tak samotných soutěžících.  Pokud jde o výkon cimbálové muziky, byl po soutěži oceňován odborníky z celé republiky a p. uč. Jiří Machač se zadostiučiněním přijímal jejich gratulace. Skřipci se na soutěži prezentovali pásmem  romských a maďarských písní, jejichž interpretační obtížnost i preciznost vzbuzovala všeobecný obdiv. Svým uměním se tato kapela jako jediná z našeho kraje vklínila mezi úspěšné Jihomoravské cimbálové muziky.

Záznam se závěrečného koncertu vítězů bude po obdržení k dispozici na ředitelství školy.

www.youtube.com/watch?v=U8BWvzPJ-7Q&feature=share


Mezinárodní Pěvecká soutěž Olomouc 2011

Na velmi silně obsazené soutěži (10. - 11. 11.) změřil své síly s celostátní i mezinárodní konkurencí žák naší školy Adam Grygar ze třídy p. uč. Evy Wojaczkové. Ve dvoukolovém klání byl Adam po skvělém výkonu v kategorii IVa oceněn čestným uznáním. Hodnocení vyznívalo vcelku rozpačitě, mužský i ženský zpěv byl hodnocen dohromady. Stanovit objektivní kriterium je v takových případech velmi obtížné, zvláště pak, je-li předvedený výkon interpretů na velmi solidní úrovni. Skvělý výkon tohoto talentovaného, cílevědomého a pilného zpěváka v obou kolech nás naplňuje očekávaním v jeho dalším postupu vpřed. Náročný repertoár skvělým způsobem doprovázela p. prof. Ivana Hotárková. Všem zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.


Celostátní kolo soutěže ZUŠ 2011

V Celostátním kole soutěže ve hře na housle v Liberci se výrazně prosadil náš mladý houslista Jan Tomis (I kat.) V nejsilnější domácí konkurenci obsadil skvělé třetí místo a zcela tak naplnil naše očekávání. Je to jistě skvělá motivace k další náročné práci Jendy pod vedením jeho pana učitele MgA Jaroslava Podžorského.


Mezinárodní kytarová soutěž Bojnice 2011 

Skvělého úspěchu dosáhl žák naší školy Petr Brachaczek (p. uč. D. Šlachta) na dobře obsazené soutěži ve slovenských Bojnicích. Ve své věkové kategorii obsadil I. místo. Po předloňském druhém místě tak potvrdil své kvality. Přejeme mu do dalšího působení i nadále hodně elánu a cílevědomosti.


Bojnice 2011

—————


 Soutěže ZUŠ 2011

V letošním roce se průběh soutěží naštěstí vrátil do původní podoby a po školních kolech následovalo kolo okresní, které bylo z finančních důvodů v loňských soutěžích ZUŠ vypuštěno. Do okresního kola postoupilo 7 žáků, pro nemoc však jeden nenastoupil. Do kola krajského pak postoupili čtyři žáci. Výsledková listina je umístěna v menu "průběžné výsledky soutěží"


Soutěže ZUŠ 2010

Rok 2010 je ve znamení soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Okresní kola byla z finančních důvodů zrušena a selekce souborů tak byla ponechána na zástupcích jednotlivých škol. Za naší školu se ve Frýdku-Místku zúčastnilo krajského kola soutěže jen trio p. uč. Ivy Kubíkové ve složení: Valerie Prausová, Tereza Tokarčíková a Zorka Procházková.  Děti po kvalitním výkonu obsadily 3. místo. Nezbývá, než jím do další náročné práce popřát mnoho úspěchů.


 Soutěže ZUŠ 2009

Dnem 1. 2. května skončily soutěže ZUŠ za rok 2009. Výsledky klání v oborech, ve kterých soutěžili i zástupci naší školy jsou zveřejněny v podrubrice průběžných výsledků. Tento soutěžní rok byl pro naši školu nadmíru úspěšný, hlavně díky vítězným cimbálovým muzikám.


Mezinárodní kytarová soutěž Bojnice 2009

Cenného úspěchu dosáhl mladý kytarysta ze třídy p. uč. Dalibora Šlachty Petr Bracháček. Na dobře obsazené mezinárodní soutěži ve slovenské Bojnici získal skvělé 2. místo. 


Zruč nad Sázavou 2009

Tato prestižní mezinárodní soutěž kytaristů bývá již tradičně silně obsazená. Svědčí o tom i složení poroty, které předsedal náš přední kytarista Štěpán Rak a v níž zasedali rovněž odborníci Z Polska a Slovenska.

Soutěže se zúčastnili i žáci naší školy. V těžké konkurenci 22 hráčů získal žák p. uč. Dagmar Kantorové Vít Pískovský povzbudivé 4. místo, které je nutné chápat jako velký úspěch tohoto mladého nadějného kytaristy.

Petr Bracháček (p. uč. Dalibor Šlachta) získal ve své kategorii místo deváté. Petr je osvědčený soutěžní hráč s mnoha diplomy ve sbírce, ne vždy je ale posvícení. Přejeme oběma hráčům motivaci a chuť k další náročné práci na svém krásném nástroji.