Koncert pěveckého oddělení

09.04.2015 11:10

Dne 7. dubna 2015 se uskutečnil na půdě vítkovické knihovny zajímavý koncert pěveckého oddělení ze třídy p. uč. Adama Grygara.

Zazněly zde písně z pohádek a muzikálů. V zaplněné knihovně byly děti odměněny zaslouženým potleskem.

—————

Zpět