Navázání spolupráce s HZP

07.05.2009 08:17

V průběhu měsíce dubna byla navázána spolupráce s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou, která zaštítila ústřední kolo celostátní soutěže našich vítězných cimbálových muzik. Patří jim za to naše poděkování.

—————

Zpět