SRPŠ

13.03.2010 19:30

Dne 16. 11. 2009 bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno Občanské sdružení SRPŠ při ZUŠ L. Janáčka v Ostravě -Vítkovicích. Výběr příspěvků na druhé pololetí škol. roku 2009/2010 ve výši 50 Kč bude učiteli vybírán od konce měsíce března. Bližší informace včetně stanov budou na web. stránky školy doplněny v průběhu několika dnů. Každému z rodičů žáků budou tyto  informace ozřejměny formou přípisu vloženého do žák. knížky.

—————

Zpět