Vánoční koncerty dětí

17.12.2010 13:31

V měsíci prosinci jako vždy probíhají na všech pobočkách školy vánoční besídky a koncerty jednotlivých učitelů. Sérii těchto vystoupení odstartoval 6. 12. velký vánoční koncert v Hrabové, kde se v prostorách místní ZŠ prezentovali žáci p. uč. E. Samselyové, J. Slepičkové, D. Kantorové, N. Rauscherové a p. uč. D. Hyvnara. Dále následoval 10. 12. vánoční koncert p. uč. J. Chlebové (U Haldy) a tamtéž 16. 12. besídka za spolupráce p. uč. E. Horné, d. Kantorové a L. Škrlové. - Následovat bude 20. 12. vánoční koncert p. uč. H. Kunové (U Haldy) a na somotný závěr vánoční koncert cimbálových muzik p. uč. J. Machače, který proběhne 22. 12.  v kostele v O - Kunčičkách. Na tuto poslední akci vás srdečně zveme, koncerty cimbálových muzik mají v předvánoční době kouzelnou atmosféru.

—————

Zpět