Zápis výroční schůze SRPŠ za rok 2012

 

SRPŠ 2012.PDF


Občanské sdružení SRPŠ při ZUŠ dr. Leoše Janáčka

Dne 16. 11. 2009 bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno
Občanské sdružení SRPŠ při ZUŠ L. Janáčka v Ostravě - Vítkovicích.
Pro školní rok 2009/2010 byl členskou radou stanoven členský příspěvek
100,- Kč na rodinu. Tedy 50,- Kč na pololetí. Vznikající fond bude
využíván k podpoře studijních i mimoškolních aktivit žáků. Do svého
účetnictví může oficiálně přijímat také sponzorské příspěvky a dary. 
Sdružení podporuje činnost jednotlivých uměleckých souborů školy a 
vytváří platformu pro jejich činnost. Členy sdružení mohou být fyzické i
právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Členství
vzniká zaplacením členského příspěvku na období jednoho školního
roku v minimální výši stanovené členskou schůzí. 
Členové tohoto sdružení (SRPŠ) podporují z vlastních příspěvků činnost
žáků školy v těchto oblastech: 
 
 
* Podpora žáků školy na soutěžích (doprava, náklady spojené s účastí  
  na soutěži, odměny mimořádných výkonů) 
 
* Odměny absolventům školy
 
* Výjezdy dětí na vystoupení a výměnné programy.
 
* Spolupráce při zajištění koncertů žáků školy 
 
* Spolupráce při zajištění občerstvení na těchto akcích. 
 
 
 
 
Jiří Sládek, ředitel školy


SRPS.PDF (132,5 kB)

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY