Studijní obor smyčce

- housle

- viola

- violoncello

- kontrabas